Top 8 Cập nhật cuộc thi có giải thưởng đang diễn ra trên Toplist.vn

02-05-2017 8 1066 2 2 Báo lỗi

Ngoài việc nhận nhuận bút mỗi bài viết, các tác giả có thể dùng chính những bài viết đó tham gia vào các cuộc thi có giải thưởng trên Toplist.vn.

8 Duy Ngân 2017-04-28 16:10:26

Các cuộc thi có giải thưởng đang diễn ra hàng tuần trên Toplist.vn ( 1-7/52017)

✅ Cuộc thi đua top bài viết like/share hàng tuần của Toplist.vn 
 • Giải dành cho cho top 5 tác giả có bài viết đạt lượng like/share nhiều nhất tuần ( Chú ý lượng like/share không được quá thấp so với lượng view, Nếu like/share> View => số lượng like/share = số lượng view). 
 • Giải thưởng: Top 1: 70.000 VNĐ, Top 2: 50.000 VND, top 3: 40.000 VNĐ, top 4 : 30.000 VNĐ, top 5: 20.000 VNĐ
✅ Hai giải thưởng cho bài viết chất lượng nhất tuần: ( Mỗi giải thưởng trị giá 50.000 VNĐ và được lựa chọn theo đúng tiêu chí)
 • Bài viết chất lượng nhất tuần
 • Bài viết trình bày đẹp nhất ( in đậm, cách dòng dễ đọc, ảnh minh họa đẹp...)7 Duy Ngân 2017-03-06 08:51:01

Các cuộc thi có giải thưởng đang diễn ra hàng tuần trên Toplist.vn ( 6- 12/3/2017)

✅ Hai cuộc thi đua top hàng tuần của Toplist.vn

Giải dành cho top 5 tác giả có số lượng bài viết nhiều nhất tuần( có bảng xếp hạng ở ngay trên trang chủ). Chú ý chỉ tính những bài có nhuận bút >=15.000 VNĐ/1 bài
Giải dành cho cho top 5 tác giả có bài viết đạt lượng like/share nhiều nhất tuần ( Chú ý lượng like/share không được quá thấp so với lượng view, Nếu like/share> View => số lượng like/share = số lượng view). Cái này các tác giả có thể xem trên mục hot tuần để dễ dàng tìm thấy các bài viết đang ở vị trí nào.
Giải thưởng: Top 1: 70.000 VNĐ, Top 2: 50.000 VND, top 3: 40.000 VNĐ, top 4 : 30.000 VNĐ, top 5: 20.000 VNĐ

✅ Giải thưởng cho bài viết đúng chủ đề, xuất sắc và chất lượng nhất tuần.
 Tiêu chí đánh giá ad tổng hợp từ các số liệu qua nhiều tiêu chí.
 Giá trị giải thưởng là 50.000 VNĐ.
✅ Giải thưởng cho bài viết trình bày khoa học nhất tuần
 Tiêu chí đánh giá: Trình bày top, chia đoạn, in đậm, cài từ khóa...
 Giá trị giải thưởng là 50.000 VNĐ.
6 Duy Ngân 2017-02-06 10:05:41

Các cuộc thi có giải thưởng đang diễn ra hàng tuần và tháng trên Toplist.vn 2/2017

Hai cuộc thi đua top hàng tuần của Toplist.vn:
 •  Giải dành cho top 5 tác giả có số lượng bài viết nhiều nhất tuần( có bảng xếp hạng ở ngay trên trang chủ). Chú ý chỉ tính những bài có nhuận bút >=15.000 VNĐ/1 bài
 •  Giải dành cho top 5 tác giả có bài viết đạt lượng like/share nhiều nhất tuần ( Chú ý lượng like/share không được quá thấp so với lượng view, Nếu like/share> View => số lượng like/share = số lượng view). Cái này các tác giả có thể xem trên mục hot tuần để dễ dàng tìm thấy các bài viết đang ở vị trí nào.
 •  Giải thưởng: Top 1: 70.000 VNĐ, Top 2: 50.000 VND, top 3: 40.000 VNĐ, top 4 : 30.000 VNĐ, top 5: 20.000 VNĐ
 Hai giải thưởng theo tháng:
 • Cuốn sách : “Cú Hích - Cuốn Sách Tạo Nên Sự Khác Biệt”
 •  Bài viết nhiều like/share nhất tháng
 •  Bài viết chất lượng , xuất sắc nhất tháng
 •  Tổng kết vào tuần cuối cùng của tháng 2/2017
5 Duy Ngân 2016-12-23 21:48:05

Các cuộc thi có giải thưởng đang diễn ra hàng tuần trên Toplist.vn (19 - 25/12//2016)

✅ Hai cuộc thi đua top hàng tuần của Toplist.vn

Giải dành cho top 5 tác giả có số lượng bài viết nhiều nhất tuần( có bảng xếp hạng ở ngay trên trang chủ). Chú ý chỉ tính những bài có nhuận bút >=15.000 VNĐ/1 bài
Giải dành cho cho top 5 tác giả có bài viết đạt lượng like/share nhiều nhất tuần ( Chú ý lượng like/share không được quá thấp so với lượng view, Nếu like/share> View => số lượng like/share = số lượng view). Cái này các tác giả có thể xem trên mục hot tuần để dễ dàng tìm thấy các bài viết đang ở vị trí nào.
Giải thưởng: Top 1: 70.000 VNĐ, Top 2: 50.000 VND, top 3: 40.000 VNĐ, top 4 : 30.000 VNĐ, top 5: 20.000 VNĐ

✅ Giải thưởng cho bài viết đúng chủ đề, xuất sắc và chất lượng nhất tuần.
 Tiêu chí đánh giá ad tổng hợp từ các số liệu qua nhiều tiêu chí.
 Giá trị giải thưởng là 50.000 VNĐ.
✅ Giải thưởng cho bài viết trình bày khoa học nhất tuần
 Tiêu chí đánh giá: Trình bày top, chia đoạn, in đậm, cài từ khóa...
 Giá trị giải thưởng là 50.000 VNĐ.
4 Duy Ngân 2016-12-15 11:28:50

Các cuộc thi có giải thưởng đang diễn ra hàng tuần trên Toplist.vn (12 - 18/12//2016)

✅ Hai cuộc thi đua top hàng tuần của Toplist.vn

Giải dành cho top 5 tác giả có số lượng bài viết nhiều nhất tuần( có bảng xếp hạng ở ngay trên trang chủ). Chú ý chỉ tính những bài có nhuận bút >=15.000 VNĐ/1 bài
Giải dành cho cho top 5 tác giả có bài viết đạt lượng like/share nhiều nhất tuần ( Chú ý lượng like/share không được quá thấp so với lượng view, Nếu like/share> View => số lượng like/share = số lượng view). Cái này các tác giả có thể xem trên mục hot tuần để dễ dàng tìm thấy các bài viết đang ở vị trí nào.
Giải thưởng: Top 1: 70.000 VNĐ, Top 2: 50.000 VND, top 3: 40.000 VNĐ, top 4 : 30.000 VNĐ, top 5: 20.000 VNĐ

✅ Giải thưởng cho bài viết đúng chủ đề, xuất sắc và chất lượng nhất tuần.
 Tiêu chí đánh giá ad tổng hợp từ các số liệu qua nhiều tiêu chí.
 Giá trị giải thưởng là 50.000 VNĐ.
3 Duy Ngân 2016-11-21 07:40:27

Các cuộc thi có giải thưởng đang diễn ra hàng tuần trên Toplist.vn (21-27/11//2016)

✅ Hai cuộc thi đua top hàng tuần của Toplist.vn

Giải dành cho top 5 tác giả có số lượng bài viết nhiều nhất tuần( có bảng xếp hạng ở ngay trên trang chủ). Chú ý chỉ tính những bài có nhuận bút >=15.000 VNĐ/1 bài
Giải dành cho cho top 5 tác giả có bài viết đạt lượng like/share nhiều nhất tuần ( Chú ý lượng like/share không được quá thấp so với lượng view, Nếu like/share> View => số lượng like/share = số lượng view). Cái này các tác giả có thể xem trên mục hot tuần để dễ dàng tìm thấy các bài viết đang ở vị trí nào.
Giải thưởng: Top 1: 70.000 VNĐ, Top 2: 50.000 VND, top 3: 40.000 VNĐ, top 4 : 30.000 VNĐ, top 5: 20.000 VNĐ

✅ Giải thưởng cho bài viết đúng chủ đề, xuất sắc và chất lượng nhất tuần.
 Tiêu chí đánh giá ad tổng hợp từ các số liệu qua nhiều tiêu chí.
 Giá trị giải thưởng là 50.000 VNĐ.


✅ Ba cuộc thi trên sẽ được ad tổng hợp vào 24h ngày chủ nhật hàng tuần và tiến hành trao giải cho các bạn vào ngày hôm sau (Thứ 2 của tuần tiếp đó luôn). 
2 Duy Ngân 2016-10-26 11:39:36

Các cuộc thi có giải thưởng đang diễn ra hàng tuần trên Toplist.vn (14-20/11//2016)

✅ Hai cuộc thi đua top hàng tuần của Toplist.vn

Giải dành cho top 5 tác giả có số lượng bài viết nhiều nhất tuần( có bảng xếp hạng ở ngay trên trang chủ). Chú ý chỉ tính những bài có nhuận bút >=15.000 VNĐ/1 bài
Giải dành cho cho top 5 tác giả có bài viết đạt lượng like/share nhiều nhất tuần ( Chú ý lượng like/share không được quá thấp so với lượng view, Nếu like/share> View => số lượng like/share = số lượng view). Cái này các tác giả có thể xem trên mục hot tuần để dễ dàng tìm thấy các bài viết đang ở vị trí nào.
Giải thưởng: Top 1: 70.000 VNĐ, Top 2: 50.000 VND, top 3: 40.000 VNĐ, top 4 : 30.000 VNĐ, top 5: 20.000 VNĐ

✅ Giải thưởng cho bài viết đúng chủ đề, xuất sắc và chất lượng nhất tuần.
 Tiêu chí đánh giá ad tổng hợp từ các số liệu qua nhiều tiêu chí.
 Giá trị giải thưởng là 50.000 VNĐ.


✅ Ba cuộc thi trên sẽ được ad tổng hợp vào 24h ngày chủ nhật hàng tuần và tiến hành trao giải cho các bạn vào ngày hôm sau (Thứ 2 của tuần tiếp đó luôn). 

Các cuộc thi có giải thưởng đang diễn ra hàng tuần trên Toplist.vn (14-20/11//2016)
1 Duy Ngân 2016-11-18 09:13:50

Cộng thêm tiền sau khi bài viết đã duyệt nhuận bút đầu tiên

✅ Các bài viết đã được duyệt nhuận bút nhưng sau đó có lượng like/share >100 thì sẽ được cộng thêm tiền:
  Cộng thêm 5000 VNĐ cho bài viết có like/share >100 sau khi đã được duyệt ( chú ý View>= 100 mới được tính)
  Một bài viết chỉ được cộng 1 lần
  Bài viết kêu gọi like share chỉ tính trong 1 tháng bài viết được duyệt
  Các bài viết đạt tiêu chí thưởng sẽ được ad tổng kết vào ngày cuối cùng của tháng, các tác giả yên tâm là hệ thống tự động. Kết quả là chính xác và công bằng với mọi tác giả.
Nhuận Hạnh 2016-11-18 00:09:57
500 ae có động lực like/share bài mãnh liệt
Khách quan đầy đủ chính xác

Là top 3 tiêu chí mà Toplist.vn luôn luôn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích nhất cho cộng đồng