Top 10 chủ đề viết và nói tiếng anh dành cho học sinh tiểu học

26-04-2019 10 1393 1 0 Báo lỗi

Nói và viết là hai hình thức luôn đi song song và rất quan trọng đối với bộ môn tiếng Anh, đặc biệt là lứa tuổi tiểu học. Hôm nay Toplist sẽ gửi đến các thầy cô và các em học sinh một số bài mẫu với các chủ đề thường gặp trong chương trình giáo dục cấp Tiểu học mà các em có thể tham khảo cho cả kỹ năng nói và viết.

1 Dinh Thuy Ha

My favourite food

Ảnh minh họa: Nguồn internet
Ảnh minh họa: Nguồn internet

2 Dinh Thuy Ha

My favorite season

Ảnh minh họa: Nguồn internet
Ảnh minh họa: Nguồn internet
3 Dinh Thuy Ha

My best friend

Ảnh minh họa: Nguồn internet
Ảnh minh họa: Nguồn internet
4 Dinh Thuy Ha

My school

Ảnh minh họa: Nguồn internet
Ảnh minh họa: Nguồn internet
5 Dinh Thuy Ha

My sunday

Ảnh minh họa: Nguồn internet
Ảnh minh họa: Nguồn internet
6 Dinh Thuy Ha

My favorite sport

Ảnh minh họa: Nguồn internet
Ảnh minh họa: Nguồn internet
7 Dinh Thuy Ha

My room

Ảnh minh họa: Nguồn internet
Ảnh minh họa: Nguồn internet
8 Dinh Thuy Ha

My family

Ảnh minh họa: Nguồn internet
Ảnh minh họa: Nguồn internet
9 Dinh Thuy Ha

My favourite star

Ảnh minh họa: Nguồn internet
Ảnh minh họa: Nguồn internet
10 Dinh Thuy Ha

A cold

Ảnh minh họa: Nguồn internet
Ảnh minh họa: Nguồn internet




Khách quan đầy đủ chính xác

Là top 3 tiêu chí mà Toplist.vn luôn luôn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích nhất cho cộng đồng