Top 8 luật giao thông đường bộ cơ bản nhất nên biết

21-11-2016 8 1583 0 0 Báo lỗi

Người tham gia giao thông hiện nay đang gặp nhiều vướng mắc về các quy định khi tham gia giao thông trong khi đó số lượng ban hành nhiều dẫn đến một bộ phận lớn người tham gia giao thông vẫn chưa nắm được các quy định của pháp luật. Toplist xin giới thiệu một số văn bản cơ bản nhất mà người tham gia giao thông cần phải biết.

1 Hằng Nga 2016-11-20 20:46:44

Luật giao thông đường bộ

Luật giao thông đường bộ do Quốc hội ban hành năm 2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2009. Luật giao thông đường bộ quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ. Đây là văn bản pháp luật cơ bản nhất mà mọi người tham gia giao thông cần nắm được để chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông đặc biệt là các quy định về quy tắc giao thông, quy định về phương tiện tham gia giao thông, quy định về người điều khiển phương tiện.
Đọc văn bản tại: http://www.vr.org.vn/gioithieu.aspx?id_news=23&id=Vbvr
Luật giao thông đường bộ

2 Hằng Nga 2016-11-21 11:10:08

Nghị định 46/NĐ-CP

Nghị định 46/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt ban hành năm 2016 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2016, Nghị định này có hiệu lực thay thế Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên nghiên cứu Nghị định này để biết các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm,...trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Nghị định này đã có nhiều thay đổi so với các Nghị định trước đó nên cân thiết phải được cập nhật.
Đọc văn bản tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-46-2016-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-ch...
Nghị định 46/NĐ-CP
3 Hằng Nga 2016-11-21 11:15:55

Thông tư số 01/2016/TT-BCA

Thông tư số 01/2016/TT-BCA ngày 4 tháng 1 năm 2016 của Bộ Công an quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. Hiện nay, vấn đề tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ đang được sự quan tâm của xã hội. Khi tham gia giao thông, người tham gia giao thông cần phải nắm được các quy định trên để xác định rõ phạm vi quyền hạn của lực lượng Cảnh sát giao thông trong tuần tra kiểm soát.
Đọc văn bản tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-01-2016-TT-BCA-nhiem-vu-quyen-han-hinh-...
Thông tư số 01/2016/TT-BCA
4 Hằng Nga 2016-11-21 11:25:23

Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT

Thông tư này ban hành ngày 7 tháng 9 năm 2015 quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2015,thay thế cho các thông tư số 07/2010/TT-BGTVT,  số 03/2011/TT-BGTVT. số 65/2015/TT-BGTVT. Người tham gia giao thông cần nắm được các quy định trong thông tư này đặc biệt các vấn đề về như thế nào là xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, quy định về hàng siêu trường, siêu trọng, giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ,...
Đọc văn bản tại: Đọc văn bản tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-46-2016-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-ch...

Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT
5 Hằng Nga 2016-11-21 11:29:17

Thông tư số 15/2014/TT-BCA

Thông tư này quy định về đăng ký xe, vấn đề đăng ký xe hiện nay đang có nhiều vướng mắc, người tham gia giao thông chưa nắm được các vấn đề liên quan đến công tác đăng ký xe. Chính vì vậy nên cần thiết phải tìm hiểu thông tư này để hiểu rõ hơn các quy định về việc cấp, đổi, thu hồi giấy đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 
Đọc văn bản tại: http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25990
Thông tư số 15/2014/TT-BCA
6 Hằng Nga 2016-11-21 11:50:12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Quy chuẩn này ban hành năm 2016 quy định về kỹ thuật báo hiệu đường bộ, người tham gia giao thông muốn tìm hiểu các quy định về hệ thống báo hiệu đường bộ thì nên tìm đọc quy chuẩn này. Hiện nay, trên đường bộ xuất hiện rất nhiều biển báo hiệu, vạch kẻ đường,.. mang nhiều ý nghĩa khác nhau, chính vì vậy để nắm được thì người tham gia giao thông phải tìm hiểu kỹ quy chuẩn để thực hiện chính xác.
Đọc văn bản tại: http://cucqlxd.gov.vn/quy-chuan-tieu-chuan/chi-tiet/18
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
7 Hằng Nga 2016-11-21 12:18:36

Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT

Thông tư này quy định về tốc độ xe chạy về khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông, thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2016. Vấn đề về tốc độ xe chạy luôn được người tham gia giao thông quan tâm để thuận tiện trong việc đi lại, tránh vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ về  hành vì như chạy quá tốc độ quy định. Bên cạnh đó, khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trong những điều kiện khác nhau cũng là một vấn đề quan trọng cần phải biết khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.
Đọc văn bản tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-91-2015-TT-BGTVT-toc-do-khoang-cach-xe...
Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT
8 Hằng Nga 2016-11-21 12:46:43

Thông tư số 45/2014/TT-BCA

Thông tư này quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013  của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Mặc dù, Nghị định 171/2013/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định 46/2016/NĐ-CP tuy nhiên vẫn chưa có thông tư nào thay thế Thông tư 45/2014/TT-BCA vì vậy vẫn áp dụng thông tư này. Người tham gia giao thông cần nghiên cứu thông tư này để nắm được các vấn đề như quy định về tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quy định xử phạt hành vi chở  hành khách, ô tô chở người  vượt quá quy định cho phép,...
Đọc văn bản tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Thong-tu-45-2014-TT-BCA-huong-dan-171-2013-ND-C...
Thông tư số 45/2014/TT-BCA
Khách quan đầy đủ chính xác

Là top 3 tiêu chí mà Toplist.vn luôn luôn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích nhất cho cộng đồng