Top 5 Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty chuẩn nhất hiện nay

Download miễn phí các mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty định dạng file word (doc). Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư ... xem thêm...

 1. Theo Điều 172 Luật Doanh nghiệp 68/2014, công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

  • Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn
  • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ của mình về các nghĩa vụ của công ty
  • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
  Download mau-giay-de-nghi-dang-ky-con... (1)

 2. Từ ngày 11/03/2019, mẫu giấy đề nghị đăng ký Công ty cổ phần được thực hiện theo Phụ lục I-4 Thông tư mới nhất về đăng ký doanh nghiệp - Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.


  Mẫu giấy đăng ký công ty cổ phần gồm có các nội dung sau:
  1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
  2. Tên công ty
  3. Địa chỉ trụ sở chính
  4. Ngành, nghề kinh doanh
  5. Vốn điều lệ
  6. Nguồn vốn điều lệ
  7. Thông tin về cổ phần
  8. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): Gửi kèm
  9. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm
  10. Danh sách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm
  11. Người đại diện theo pháp luật
  12. Thông tin đăng ký thuế
  13. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp)
  14. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi hộ kinh doanh)

  Download mau-giay-de-nghi-dang-ky-con... (0)
 3. Khi thành lập doanh nghiệp tư nhân người đề nghị cần nộp giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân tới phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở.


  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân mẫu mới nhất theo mẫu Phụ lục I-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp:

  Download mau-giay-de-nghi-dang-ky-doa... (0)
 4. Những lưu ý khi điền giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH một thành viên theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

  (1)

  • Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;
  • Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;
  • Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

  (2) Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.
  (3) Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 11.5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 11.2.
  (4) Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  (5)

  • Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.
  • Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.
  • Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.

  (6) Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.
  (7) Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

  Download mau-giay-de-nghi-dang-ky-con... (0)
 5. Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên là tài liệu cần phải có trong hồ sơ đề nghị cấp phép đăng ký kinh doanh dưới loại hình công ty này. Căn cứ theo quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT thì giấy đề nghị gồm những nội dung cơ bản như sau:

  • Ngày, tháng, năm làm giấy đề nghị
  • Tên cơ quan tiếp nhận và xử lý đề nghị
  • Họ và tên, giới tính, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch, chức danh, giấy tờ chứng thực nhân thân, hộ khẩu thường trú, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, fax, email… của người đại diện theo pháp luật của công ty
  • Tình trạng thành lập công ty
  • Tên công ty
  • Địa chỉ trụ sở chính của công ty
  • Ngành nghề kinh doanh
  • Thông tin về việc góp vốn
  • Danh sách thành viên theo mẫu
  • Thông tin đăng ký thuế
  Download mau-giay-de-nghi-dang-ky-con... (0)
Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy