Top 10 Đạo luật quan trọng có hiệu lực thi hành năm 2017 bạn cần biết

03-05-2017 10 148 0 0 Báo lỗi

Năm 2015 và 2016 vừa qua, Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng mới. Các đạo luật sau đây sẽ chính thức có hiệu lực thi hành vào năm nay.

1 Trịnh Ngân

Bộ luật hàng hải năm 2015

Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2005 sửa đổi năm 2015 có nhiều quy định đột phá mới. Nước ta trong thời kỳ hội nhập, việc mở rộng giao lưu thương mại hàng hải là vô cùng quan trọng. Bộ luật hàng hải này áp dụng nhiều mô hình mới, thúc đẩy kinh tế hàng hải phát triển. Điểm đáng lưu ý nhất đó là cơ chế quản lý các cảng biển, trong đó Bộ luật có 2 quy định mới là "Chính quyền cảng biển" và "cho thuê, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cơ sở hạ tầng cảng biển". Chính quyền cảng sẽ giúp doanh nghiệp và người dân khai thác có hiệu quả cảng biển, tuy nhiên cơ chế này chỉ đặt ở một số cụm cảng lớn.

Bộ luật hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015 có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2017.
Bộ luật hàng hải năm 2015
Bộ luật hàng hải năm 2015

2 Trịnh Ngân

Luật trẻ em năm 2016

Luật trẻ em năm 2016 đã sử dụng nhiều biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Trong đó, luật nghiêm cấm hành vi công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của chính bé từ đủ 7 tuổi trở lên, đồng thời phải xin sự đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ;
Đặc biệt, những người có liên quan hoặc biết về hành vi trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực phải có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan chính quyền, không che giấu thông tin...
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, cung cấp các sản phẩm dịch vụ trên Internet phải có biện pháp đảm bảo an toàn và bí mật đời sống riêng tư của trẻ; các em ngay từ khi đi học phải được cha mẹ và giáo viên, người chăm sóc  giáo dục kiến thức, hướng dẫn các kỹ năng mềm để trẻ tự biết bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng.

Luật trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 5/4/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2017
Những điểm mới của Luật Trẻ em năm 2016
Những điểm mới của Luật Trẻ em năm 2016
3 Trịnh Ngân

Luật đấu giá tài sản

Mức tiền đặt trước của người tham gia đấu giá sẽ tăng lên so với quy định cũ, thay vì từ 1-15%, họ sẽ phải đặt 5-20%. Việc tăng mức đặt trước sẽ nâng cao tính trung thực trong cuộc đấu giá.
Những người được miễn đào tạo nghề đấu giá tài sản cũng được mở rộng hơn tại lần sửa đổi này. Gồm có những đối tượng đã có thời gian hành nghề từ 2 năm trở lên trong các lĩnh vực: luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, quản tài viên, trọng tài viên

Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2017
Nâng cao tính trung thực trong đấu giá tài sản
Nâng cao tính trung thực trong đấu giá tài sản
4 Trịnh Ngân

Bộ luật dân sự năm 2015

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 vừa rồi. Bộ luật có nhiều điểm mới đáng hoan nghênh, nổi bật nhất là luật đã cho phép chuyển đổi giới tính đối với người đã định hình và hoàn thiện về giới tính. Tuy nhiên, những người muốn thay đổi giới tính hiện nay mới chỉ được phép thay đổi trên mặt y học, còn về quyền và nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch và quyền nhân thân khác phù hợp với giới tính thì còn phải chờ luật về chuyển đổi giới tính được ban hành. 
Ngoài điểm mới trên, Bộ luật dân sự năm 2015 còn nhiều cải cách mới. Tòa án hiện nay không được phép từ chối yêu cầu giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng nữa, theo đó, thẩm phán sẽ đưa ra các phán quyết của mình dựa trên tập quán, án lệ và lẽ công bằng. 

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 hiệu lực thi hành: 1/1/2017
Bộ luật dân sự năm 2015
Bộ luật dân sự năm 2015
5 Trịnh Ngân

Luật đầu tư (sửa đổi) năm 2016

Luật đầu tư sửa đổi lần này đã giảm 24 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với quy định cũ trong luật đầu tư 2014. Trong đó, các ngành nghề bị loại bỏ trong kinh doanh có điều kiện giúp kinh tế đầu tư tự do hơn trước đây, ví dụ như kinh doanh sản xuất phim, kinh doanh dịch vụ tổ chức lễ hội... Đồng thời đưa kinh doanh pháo nổ vào danh mục các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Luật đầu tư sửa đổi năm 2016 số 03/2016/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. (Bổ sung 2 ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ áp dụng từ 1/7/2017)
Quốc hội thông qua Luật đầu tư
Quốc hội thông qua Luật đầu tư
6 Trịnh Ngân

Luật dược năm 2016

Luật dược sửa đổi năm 2016 được tất cả những người đang tham gia trong lĩnh vực này quan tâm. Đặc biệt, luật này có ban hành những quy định và điều kiện mới trong hoạt động kinh doanh thuốc và cơ sở kinh doanh dược, mọi người hãy cập nhật để hành nghề một cách hợp pháp. Trong đó, một số vị trí đặc thù trong cơ sở kinh doanh dược, cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc và cơ sở khám chữa bệnh cần có chứng chỉ hành nghề dược.

Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017
Luật dược năm 2016
Luật dược năm 2016
7 Trịnh Ngân

Luật phí và lệ phí năm 2015

Luật phí và lệ phí năm 2015 ra đời nhằm hạn chế và khắc phục những bất cập của Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001, đồng thời Quốc hội bãi bỏ hiệu lực của pháp lệnh này.
Luật phí và lệ phí giúp hành lang pháp lý trong quản lý phí, lệ phí được đồng bộ hơn, phù hợp, thống nhất với quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản khác có liên quan. Trong luật mới này, có 4 điểm mới chính:
  • Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Danh mục phí, lệ phí
  • Quy định về miễn, giảm phí, lệ phí
  • Nội dung quản lý, sử dụng phí, lệ phí, theo đó việc quản lý số tiền thu từ phí đã được đồng bộ với Luật ngân sách nhà nước năm 2015.
Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017
Luật phí và lệ phí năm 2015
Luật phí và lệ phí năm 2015
8 Trịnh Ngân

Luật ngân sách nhà nước năm 2015

Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật ngân sách nhà nước vào ngày 25/6/2015, đạo luật này sẽ tạo ra bước ngoặt mới trong quản lý ngân sách nhà nước theo hành lang pháp lý đầy đủ và đồng bộ hơn. Bước tiến trong quá trình cải cách tài chính công hiện đại. Ngân sách nhà nước được phân cấp, phân quyền, kiểm soát chặt chẽ trong các khâu quản lý ngân sách. Công khai ngân sách nhà nước là bước tiến lớn trong cuộc đổi mới lần này. 

Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/5/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017


Công khai ngân sách nhà nước
Công khai ngân sách nhà nước
9 Trịnh Ngân

Luật kế toán

Luật kế toán mới thay đổi, sửa đổi hàng loạt điều luật, nhằm tăng cường cách thức quản lý, thúc đẩy giám sát của người dân đến doanh nghiệp và nhà nước, góp phần kế toán được công khai và minh bạch trong xã hội. Luật mới này có bổ sung các chuẩn mực, nguyên tắc trong nghề nghiệp kế toán. Đồng thời nội dung của luật cũng thay đổi khá nhiều, ví dụ như nguyên tắc "giá trị hợp lý" trong xác định giá trị tài sản của kế toán, nghiêm cấm một số hành vi trong kế toán tại Điều 13 luật này.

Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017
Luật kế toán năm 2015 có nhiều đổi mới
Luật kế toán năm 2015 có nhiều đổi mới
10 Trịnh Ngân

Luật báo chí

Báo chí ngày càng góp phần trong công cuộc công khai, minh bạch hiện trạng xã hội. Luật báo chí năm 2016 không những tạo hành lang pháp lý đầy đủ hơn cho người hành nghề báo mà còn bổ sung các quy định bảo vệ nhân quyền cho những đối tượng của các bài báo. Theo đó, nghiêm cấm báo chí cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu không, quy kết tội danh khi chưa có bản án của Tòa, tiết lộ đời tư cá nhân...
Quản lý nhà nước đối với các trang báo điện tử cũng được kiểm soát chặt chẽ hơn theo quy định của Luật này.

Luật báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017
Luật báo chí năm 2016
Luật báo chí năm 2016
Khách quan đầy đủ chính xác

Là top 3 tiêu chí mà Toplist.vn luôn luôn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích nhất cho cộng đồng

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: O369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng