Top 10 thành phố có mức giá sinh hoạt rẻ nhất thế giới

02-04-2017 10 36 0 0 Báo lỗi

Có vẻ như châu Á là khu vực tập trung của những thành phố có mức giá sinh hoạt dễ chịu nhất thế giới. Theo trang Business Insider, trong báo cáo World Cost of Living Index mới nhất về mức giá sinh hoạt của các thành phố trên toàn cầu do tạp chí Economist thực hiện, các quốc gia châu Á chiếm hơn một nửa trong số 20 thành phố rẻ nhất. Trong top 10, có tới 6 đại diện của châu Á. Một điểm đáng chú ý, một nửa trong số 10 thành phố rẻ nhất thế giới mà Economist xếp hạng là những thành phố có nền kinh tế yếu kém, bất bình đẳng thu nhập cao và bất ổn chính trị. Chỉ số giá sinh hoạt thế giới (World Cost of Living Index) trong báo cáo lấy mức giá sinh hoạt ở thành phố New York của Mỹ làm chuẩn. Chỉ số này của New York cố định ở mức 100 điểm.

1 Bùi Văn Duy 2017-03-26 21:03:39

Karachi, Pakistan

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 44 (đồng hạng)

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,76 USD
5 năm trước: 1,86 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 14,79 USD
5 năm trước: 11,15 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 1,73 USD
5 năm trước: 1,32 USD

Giá 1 lít xăng không chì:  
Hiện nay: 1,23 USD
5 năm trước: 0,89 USD
Karachi, Pakistan
Karachi, Pakistan

2 Bùi Văn Duy 2017-03-26 21:10:00

Mumbai, Ấn Độ

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 44 (đồng hạng)

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 0,86 USD
5 năm trước: 0,95 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 23,82 USD
5 năm trước: 27,03 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 1,79 USD
5 năm trước: 2,01 USD

Giá 1 lít xăng không chì:  
Hiện nay: 1,38 USD
5 năm trước: 1,20 USD
Mumbai, Ấn Độ
Mumbai, Ấn Độ
3 Bùi Văn Duy 2017-04-02 09:57:09

New Delhi,Ấn Độ

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 48

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,11 USD
5 năm trước: 0,88 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 21,38 USD
5 năm trước: 41,78 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 2,08 USD
5 năm trước: 2,05 USD

Giá 1 lít xăng không chì:  
Hiện nay: 1,24 USD
5 năm trước: 1,07 USD
New Delhi,Ấn Độ
New Delhi,Ấn Độ
4 Bùi Văn Duy 2017-04-02 09:58:41

Kathmandu, Nepal

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 50

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,21 USD
5 năm trước: 0,81 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 21,33 USD
5 năm trước: 16,05

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 1,69
5 năm trước: 1,38 USD

Giá 1 lít xăng không chì:  
Hiện nay: 1,41 USD
5 năm trước: 1,03 USD
Kathmandu, Nepal
Kathmandu, Nepal
5 Bùi Văn Duy 2017-04-02 09:59:48

Algiers, Algeria

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 54 (đồng hạng)

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,89 USD
5 năm trước: 2,35 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 11,28 USD
5 năm trước: 6,49 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 5,01 USD
5 năm trước: 3,51 USD

Giá 1 lít xăng không chì:  
Hiện nay: 0,28 USD
5 năm trước: 0,33 USD
Algiers, Algeria
Algiers, Algeria
6 Bùi Văn Duy 2017-04-02 10:00:57

Bucharest, Romania

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 54 (đồng hạng)

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,92 USD
5 năm trước: 2,31 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 3,77 USD
5 năm trước: 4,89 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 3,59 USD
5 năm trước: 2,03 USD

Giá 1 lít xăng không chì:  
Hiện nay: 1,17 USD
5 năm trước: 1,04 USD
Bucharest, Romania
Bucharest, Romania
7 Bùi Văn Duy 2017-04-02 10:02:35

Colombo, Sri Lanka

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 55

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 2,27 USD
5 năm trước: 1,17 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 12,35 USD
5 năm trước: 10,53 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 3,78 USD
5 năm trước: 2,53 USD

Giá 1 lít xăng không chì:  
Hiện nay: 1,17 USD
5 năm trước: 1,04 USD
Colombo, Sri Lanka
Colombo, Sri Lanka
8 Bùi Văn Duy 2017-04-02 10:03:52

Panama City, Panama

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 56

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 3,34 USD
5 năm trước: 1,95 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 6,92 USD
5 năm trước: 11,00 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 4,08 USD
5 năm trước: 1,43 USD

Giá 1 lít xăng không chì:  
Hiện nay: 1,15 USD
5 năm trước: 0,83 USD
Panama City, Panama
Panama City, Panama
9 Bùi Văn Duy 2017-04-02 10:05:35

Jeddah, Saudi Arabia

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 57

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,33 USD
5 năm trước: 1,10 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: Không rõ
5 năm trước: Không rõ

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 2,40 USD
5 năm trước: 1,60 USD

Giá 1 lít xăng không chì:  
Hiện nay: 0,13 USD
5 năm trước: 0,16 USD
Jeddah, Saudi Arabia
Jeddah, Saudi Arabia
10 Bùi Văn Duy 2017-04-02 10:06:43

Tehran, Iran

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 58

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,55 USD
5 năm trước: 0,24 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: Không rõ
5 năm trước: Không rõ

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 2,53 USD
5 năm trước: 1,88 USD

Giá 1 lít xăng không chì: 
Hiện nay: 0,53 USD
5 năm trước: 0,11 USD
Tehran, Iran
Tehran, Iran
Khách quan đầy đủ chính xác

Là top 3 tiêu chí mà Toplist.vn luôn luôn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích nhất cho cộng đồng