Top 6 Bài soạn Thao tác lập luận phân tích (Ngữ Văn 11) hay nhất

Thai Ha 468 0 Báo lỗi

Trong chương trình Ngữ Văn 11, với bài học Thao tác lập luận phân tích, học sinh cần soạn như thế nào? Dưới đây, Toplist đã sưu tầm và tổng hợp được những bài ... xem thêm...

 1. I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích

  Câu 1 (trang 26 sgk Ngữ văn 11 Tập 1): Nội dung ý kiến đánh giá của tác giả (luận điểm): Sở Khanh là kẻ bẩn thỉu, bần tiện, là đại diện cao nhất của sự đồi bại trong xã hội Truyện Kiều.


  Câu 2 (trang 26 sgk Ngữ văn 11 Tập 1): Để làm sáng tỏ luận điểm nêu trên, tác giả đã triển khai các luận cứ sau:

  - Sở Khanh sống bằng nghề đồi bại, bất chính đó là mua bán các cô gái vào lầu xanh

  - Sở Khanh là kẻ đồi bại nhất trong những kẻ làm cái nghề đồi bại bất chính đó: giả làm người tử tế để đánh lừa một người con gái ngây thơ, hiếu thảo.

  - Là một kẻ lật mặt một cách nhanh chóng


  Câu 3 (trang 26 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

  - Sau khi phân tích chi tiết bộ mặt lừa bịp tráo trở của Sở Khanh, người lập luận đã tổng hợp khái quát bản chất của nhân vật Sở Khanh: "Nó là cái mức cao nhất của tình hình đồi bại trong xã hội này".


  Câu 4 (trang 26 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

  Ví dụ một số đối tượng phân tích trong bài văn nghị luận:

  - Nêu suy nghĩ của em về hình ảnh người phụ nữ xưa trong bài thơ “Tự tình II” của Hồ Xuân Hương

  - Nêu suy nghĩ của em về bức tranh mùa thu qua bài “Câu cá mùa thu” của Nguyễn Khuyến


  Câu 5 (trang 26 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

  - Phân tích là căn cứ vào quan hệ nội bộ của đối tượng

  - Phân tích theo các mối quan hệ nguyên nhân – kết quả, quan hệ giữa đối tượng với các đối tượng liên quan, phân tích dựa theo sự đánh giá chủ quan của người lập luận.

  - Yêu cầu của một lập luận phân tích:

  + Xác định vấn đề phân tích.

  + Chia vấn đề thành những khía cạnh nhỏ.

  + Khái quát tổng hợp.


  II. Cách lập luận phân tích

  1, Cách phân chia đối tượng trong mỗi đoạn trích

  - Đoạn 1: Phân chia dựa trên cơ sở quan hệ nội bộ trong bản thân đối tượng – những biểu hiện về nhân cách bẩn thỉu, bần tiện của Sở Khanh

  - Đoạn 2: Phân tích theo quan hệ nội bộ của đối tượng: Đồng tiền vừa có tác dụng tốt vừa có tác dụng xấu. Phân tích theo quan hệ nguyên nhân – kết quả: tá hại của đồng tiền

  - Đoạn 3: Phân tích theo quan hệ nguyên nhân – kết quả: Bùng nổ dân số và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống con người


  2, Mối quan hệ giữa phân tích tổng hợp

  - Đoạn 1: Từ việc phân tích những biểu hiện làm nổi bật những việc làm bẩn thỉu của Sở Khanh mà khái quát lên giá trị hiện thực của nhân vật này – bức tranh về nhà chứa, tính đồi bại trong xã hội đương thời

  - Đoạn 2: Trong quá trình lập luận, phân tích luôn gắn liền với khái quát tổng hợp: sức mạnh của đồng tiền, thái độ, cách hành xử của tầng lớp xã hội đối với đồng tiền và thái độ của Nguyễn Du đối với xã hội đó

  - Đoạn 3: Từ việc phân tích bùng nổ dân số ảnh hưởng đến nhiều mặt của cuộc sống con người. Đưa ra kết luận: dân số càng tăng nhanh thì chất lượng cuộc sống của cộng đồng, gia đình, cá nhân càng giảm


  III. Luyện tập


  Câu 1 (trang 28 sgk Ngữ văn 11 Tập 1): Tìm hiểu các quan hệ cơ sở cho việc phân tích đối tượng trong các lập luận sau:

  a. Quan hệ nội bộ của đối tượng (diễn biến, các cung bậc tâm tạng "bàng hoàng" của Thúy Kiều), đó là cung bậc tâm trạng đau xót, quẩn quanh và hoàn toàn bế tắc của Kiều.

  b. Quan hệ giữa đối tượng này với đối tượng khác có liên quan: bài thơ Lời kĩ nữ của Xuân Diệu với bài Tì bà hành của Bạch Cư Dị.


  Câu 2 (trang 28 sgk Ngữ văn 11 Tập 1): Vẻ đẹp của ngôn ngữ nghệ thuật trong bài thơ Tự tình II của Hồ Xuân Hương thể hiện ở:

  - Nghệ thuật sử dụng từ ngữ giàu hình ảnh và cảm xúc, có sức biểu đạt cao tư tưởng và tâm trạng của nhân vật trữ tình như: văng vẳng, trơ, cái hồng nhan, xiên ngang, đâm toạc, tí, con con...

  - Sự kết hợp giữa những động từ mạnh (xiên, đâm) với các bổ ngữ độc đáo (ngang, toạc) làm nổi bật sự bướng bỉnh và ngang ngạnh.

  - Nghệ thuật đảo trật tự cú pháp trong hai câu luận:

  - Nghệ thuật sử dụng sóng đôi các cặp từ trái nghĩa, góp phần biểu lộ trạng thái bế tắc: say – tỉnh, khuyết – tròn, đi – lại.

  - Nghệ thuật lặp từ (lại, xuân) và phép tăng tiến (san sẻ - tí – con con).

  Hình minh họa
  Hình minh họa

 2. I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích.

  (Trả lời câu hỏi trang 26 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

  1. Ý kiến đánh giá của tác giả đối với Sở Khanh: Là kẻ bạc nhược, tồi tàn nhất trong tất cả những kẻ bẩn thỉu và bần tiện, là biểu hiện cao nhất cho sự đồi bại trong xã hội của Truyện Kiều.

  2. Tác giả đã phân tích ý kiến của mình bằng cách đưa ra dẫn chứng những hành động, việc làm của Sở Khanh, các dẫn chứng ấy mang tính tăng cấp, bồi thấn và sau đó tổng hợp lại thành kết luận.

  3. Phân tích làm cơ sở, dẫn chứng để đi đến kết luận, tổng hợp lại đóng vai trò khái quát, nối kết các dẫn chứng thành một hệ thống.

  4. Một số đối tượng phân tích trong các bài văn nghị luận: Bức tranh tâm trạng, số phận của Thúy Kiều trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích”; Thói vô cảm của con người trong xã hội hiện nay,…

  5. Phân tích trong văn nghị luận là chia tách một đối tượng thành các yếu tố để cắt nghĩa, lý giải, làm rõ các đặc điểm về đối tượng ấy.

  - Yêu cầu của phân tích: chia, tách đối tượng thành các yếu tố theo những tiêu chí, quan hệ nhất định; đi sâu vào từng yếu tố kết hợp phân tích quan hệ giữa các yếu tố đó với nhau và với chỉnh thể.


  II. Cách phân tích

  (trả lời yêu cầu trang 27 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

  - Cách phân chia đối tượng trong:

  + Đoạn (1): Đối tượng: thế lực đồng tiền trong xã hội “Truyện Kiều”.

  → Đồng tiền trong mối quan hệ với những người tốt, kẻ xấu.

  → Đồng tiền trong mối quan hệ với các giá trị của con người, đời sống.

  → Đồng tiền trong cánh đánh giá, thái độ của Nguyễn Du.

  + Đoạn (2): Đối tượng: Sự gia tăng dân số thế giới.

  → Tốc độ gia tăng dân số thế giới.

  → Tác động tiêu cực của gia tăng dân số tới đời sống.

  - Mối quan hệ giữa phân tích và tổng hợp: Tổng hợp là tiền đề để triển khai các hoạt động phân tích, nối kết, thống nhất các yếu tố. Phân tích làm sáng rõ ý kiến được tổng hợp.


  Luyện tập

  Câu 1 (trang 28 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

  a. Đối tượng: tâm trạng của nhân vật Thúy Kiều.

  - Tâm trạng của nhân vật Thúy Kiều trong cả hai câu thơ.

  - Tâm trạng của nhân vật bộc lộ cụ thể qua những từ ngữ, hình ảnh ở hai câu thơ đó.

  b. Đối tượng: Lối cảm xúc riêng của Xuân Diệu trong thơ.

  - Cảm xúc của Xuân Diệu qua hai câu thơ trong bài “Tì bà hành”.

  - Cảm xúc ấy trong sự so sánh với hai câu thơ của Thế Lữ.

  - Cảm xúc của Xuân Diệu qua hai câu thơ trong bài “Lời kĩ nữ”.


  Câu 2 (trang 28 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

  Dàn bài:

  Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận (Vẻ đẹp ngôn ngữ nghệ thuật trong Tự tình II).

  Thân bài:

  Luận điểm 1: Ngôn ngữ giàu sắc thái biểu cảm.

  - Ngôn từ mang đậm màu sắc bi thương, sầu muộn khi nhà thơ nhận thức về cảnh ngộ của mình.

  - Ngôn từ mạnh mẽ, táo bạo khi nhà thơ phản ứng lại số phận, muốn bứt tung.

  Luận điểm 2: Sử dụng ngôn ngữ dân tộc đầy độc đáo, sáng tạo.

  Luận điểm 3: Các biện pháp nghệ thuật tiêu biểu:

  - Gieo vần, phối thanh.

  - Đảo ngữ, đảo trật tự từ.

  - Thủ pháp tăng tiến.

  - …

  Kết bài: Khẳng định tài năng nghệ thuật, cá tính sáng tạo của Hồ Xuân Hương.

  Hình minh họa
  Hình minh họa
 3. I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích

  Câu 1 (trang 26 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

  Nội dung ý kiến đánh giá của tác giả (luận điểm): Sở Khanh là kẻ bẩn thỉu, bần tiện, là đại diện cao nhất của sự đồi bại trong xã hội Truyện Kiều.


  Câu 2 (trang 26 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

  Để làm sáng tỏ luận điểm nêu trên, tác giả đã triển khai các luận cứ sau:

  - Sở Khanh sống bằng nghề đồi bại, bất chính, nghề sống bám các thanh lâu, nghề làm chồng hờ của các cô gái làng chơi.

  - Sở Khanh là kẻ đồi bại nhất trong những kẻ làm cái nghề đồi bại bất chính đó: giả làm người tử tế để đánh lừa một người con gái ngây thơ, hiếu thảo.

  - Sau khi lừa bịp hắn còn trở mặt một cách tráo trở.

  - Đặc biệt, cái hành động lừa bịp, tráo trở này là hành động thường xuyên của hắn, khiến hắn thậm chí trở thành một tay nổi tiếng bạc tình.


  Câu 3 (trang 26 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

  Đoạn văn của Hoài Thanh đã kết hợp được một cách khá chặt chẽ giữa thao tác phân tích và thao tác tổng hợp. Sau khi phân tích chi tiết bộ mặt lừa bịp tráo trở của Sở Khanh, người viết đã tổng hợp kết quả phân tích trước đó thành một kết luận khái quát về cái xã hội trong Truyện Kiều dựa trên bản chất của nhân vật Sở Khanh: "Nó là cái mức cao nhất của tình hình đồi bại trong xã hội này".


  Câu 4 (trang 26 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

  Ví dụ một số đối tượng phân tích trong bài văn nghị luận:

  - Ví dụ 1: Cảm nghĩ của anh (chị) về giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự của Lê Hữu Trác).

  - Ví dụ 2: M. Fara đây có nói: “Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại”. Trình bày suy nghĩ của anh chị về nhận định trên.


  Câu 5 (trang 26 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

  - Lập luận phân tích là chia nhỏ đối tượng thành các yếu tố bộ phận để xem xét nội dung, hình thức và mối quan hệ bên trong cũng như bên ngoài của chúng, rồi khái quát, phát hiện ra bản chất của đối tượng.

  - Phân tích bao giờ cũng gắn liền với tổng hợp. Đó là bản chất của thao tác phân tích trong văn nghị luận.

  - Yêu cầu của một lập luận phân tích:

  + Xác định vấn đề phân tích.

  + Chia vấn đề thành những khía cạnh nhỏ.

  + Khái quát tổng hợp.


  II. Cách phân tích

  - Cần dựa trên những tiêu chí, quan hệ nhất định: (Quan hệ giữa các yếu tố tạo nên đối tượng, quan hệ nhân quả, quan hệ giữa đối tượng với các đối tượng liên quan, quan hệ giữa người phân tích với đối tượng phân tích ).

  - Phân tích cần đi sâu vào từng mặt, từng bộ phận nhưng cần lưu ý đến quan hệ giữa chúng với nhau, cần khái quát để rút ra bản chất chung của đối tượng.


  Luyện tập

  Câu 1 (trang 28 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

  a. Trong đoạn văn của Lê Trí Viễn, quan hệ được lấy làm cơ sở để phân chia đối tượng phục vụ cho việc lập luận và phân tích là quan hệ nội bộ của đối tượng diễn biến, các cung bậc tâm trạng "bàng hoàng" của Thúy Kiều), đó là cung bậc tâm trạng đau xót, quẩn quanh và hoàn toàn bế tắc của Kiều.

  b. Đọc đoạn (Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh): Quan hệ làm cơ sở cho lập luận phân tích trong đoạn văn trên là quan hệ giữa đối tượng này với đối tượng khác có liên quan: Bài thơ Lời kĩ nữ của Xuân Diệu với bài Tì bà hành của Bạch Cư Dị.


  Câu 2 (trang 28 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

  Vẻ đẹp của ngôn ngữ nghệ thuật trong bài thơ Tự tình II của Hồ Xuân Hương thể hiện ở:

  - Nghệ thuật sử dụng từ ngữ giàu hình ảnh và cảm xúc, có sức biểu đạt cao tư tưởng và tâm trạng của nhân vật trữ tình như: văng vẳng, trơ, cái hồng nhan, xiên ngang, đâm toạc, tí, con con...

  - Sự kết hợp giữa những động từ mạnh (xiên, đâm) với các bổ ngữ độc đáo (ngang, toạc) làm nổi bật sự bướng bỉnh và ngang ngạnh.

  - Sử dụng thành công các biện pháp nghệ thuật: đảo ngữ, điệp từ, nghệ thuật tăng tiến...

  Hình minh họa
  Hình minh họa
 4. I/ Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích

  1. (trang 26 sgk Ngữ văn 11 Tập 1)

  Luận điểm (ý kiến, quan niệm): Sở Khanh là kẻ bẩn thỉu, bần tiện, đại diện của sự đồi bại trong xã hội truyện Kiều

  2. (trang 26 sgk Ngữ văn 11 Tập 1)

  Tác giả đã đưa ra và phân tích các luận cứ để làm sáng tỏ cho luận điểm như sau:

  + Sở Khanh sống bằng nghề đồi bại, bất chính

  + Sở Khanh là kẻ đồi bại nhất trong những kẻ làm cái nghề đồi bại, bất chính đó: Giả làm người tử tế để đánh lừa một cô gái ngây thơ, hiếu thảo; trở mặt một cách trơ tráo; thường xuyên lừa bịp, tráo trở.

  3. (trang 26 sgk Ngữ văn 11 Tập 1)

  Sau khi phân tích thấy rõ bản chất giả dối, lừa bịp của Sở Khanh, Hoài Thanh đã đi đến tổng hợp để khẳng định: “Nhân vật Sở Khanh hoàn thành bức tranh về các nhà chúa. Nó là cái mức cao nhất của tình hình đồi bại trong xã hội này”

  4. (trang 26 sgk Ngữ văn 11 Tập 1)

  Một số đối tượng phân tích:

  + Phân tích nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao

  + Phân tích tác hại của trò chơi điện tử

  5. (trang 26 sgk Ngữ văn 11 Tập 1)

  - Phân tích là chia nhỏ đối tượng thành các yếu tố để xem xét một cách kỹ càng nội dung, hình thức và mối quan hệ bên trong cũng như bên ngoài của chúng

  - Yêu cầu: Phân tích bao giờ cũng gắn liền với tổng hợp.


  II/ Cách phân tích (trang 27 sgk Ngữ văn 11 Tập 1)

  Cách phân tích và mối quan hệ giữa phân tích và tổng hợp

  * Đoạn trích 1

  - Phân tích theo quan hệ nội bộ của đối tượng: Đồng tiền vừa có tác dụng tốt, vừa có tác dụng xấu

  - Phân tích theo quan hệ nguyên nhân - kết quả: Phân tích sức mạnh tác quái của đồng tiền  thái độ phê phán và khinh bỉ của Nguyễn Du khi nói đến đồng tiền

  - Phân tích theo quan hệ kết quả - nguyên nhân: Tác hại của đồng tiền ( Kết quả) vì một loạt hành động gian ác, bất chính đều do đồng tiền chi phối (nguyên nhân )

  => Mối quan hệ: Trong quá trình lập luận phân tích luôn gắn liền với khái quát tổng hợp

  * Đoạn trích 2

  - Phân tích theo quan hệ nội bộ của đối tượng: Các ảnh hưởng xấu của việc bùng nổ dân số đến con người: Thiếu lương thực, thực phẩm; suy dinh dưỡng, suy thoái nòi giống; thiếu việc làm, thất nghiệp

  - Phân tích theo quan hệ nguyên nhân - kết quả: Bùng nổ dân số (nguyên nhân) ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống con người (Kết quả)

  => Mối quan hệ: Phân tích sau đó mới kết luận


  III/ Luyện tập (trang 28 sgk Ngữ văn 11 Tập 1)

  Bài 1:

  Các quan hệ làm cơ sở để phân tích:

  a/ Quan hệ nội bộ của đối tượng (diễn biến, các cung bậc tâm trạng của Thúy Kiều): đau xót, quẩn quanh và hoàn toàn bế tắc

  b/ Quan hệ giữa đối tượng này với các đối tượng khác có liên quan: Bài thơ Lời kĩ nữ của Xuân Diệu với bài Tì bà hành của Bạch Cư Dị


  Bài 2:

  Phân tích vẻ đẹp của ngôn ngữ nghệ thuật trong Tự tình II

  - Nghệ thuật sử dụng từ ngữ giàu hình ảnh và cảm xúa. Chú ý phân tích các từ ngữ: văng vẳng, trơ, cái hồng nhan, xiên ngang, đâm toạc, tí con con

  - Nghệ thuật sử dụng từ ngữ trái nghĩa: say – tỉnh, khuyết – tròn, đi – lại

  - Nghệ thuật sử dụng phép lặp từ ngữ (xuân), phép tăng tiến (san sẻ - tí – con con)

  Chú ý: Thoạt nhìn sự thay đổi san sẻ - tí – con con là sự giảm dần (tiệm thoái) nhưng ở đây xét về mức độ cô đơn, sự thiệt thòi về tình cảm của tác giả thì lại là tăng tiến

  - Phép đảo trật tự cú pháp trong câu 5 và 6.

  Hình minh họa
  Hình minh họa
 5. I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH

  1. Sở Khanh là kẻ bẩn thỉu, bần tiện, đại diện cho sự đồi bại trong xã hội Truyện Kiều

  2. Tác giả đã phân tích ý kiến của mình như sau:

  - Sở Khanh sống bằng nghề đồi bại bất chính

  - Sở Khanh là kẻ đồi bại nhất trong những kẻ làm cái nghề đồi bại, bất chính

  - Sau khi lừa bịp hắn còn trở mặt một cách tráo trở.

  - Đặc biệt, cái hành động lừa bịp, tráo trở này là hành động thường xuyên của hắn, khiến hắn thậm chí trở thành một tay nổi tiếng bạc tình.

  3. Đoạn trích có sự kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp lập luận phân tích và tổng hợp

  4. Một số đối tượng phân tích trong văn nghị luận như:

  - Nghị luận xã hội: thói hư tật xấu trong xã hội, đức tính tốt đẹp,…

  - Nghị luận văn học: phân tích tính cách nhân vật trong tác phẩm, phân tích quan điểm của tác giả,…

  5.

  - Phân tích trong văn nghị luận là chia nhỏ đối tượng thành các yếu tố, bộ phận để xem xét một cách kĩ càng nội dung, hình thức và mối quan hệ bên trong cũng như bên ngoài của chúng, nêu lên bản chất của đối tượng. Mục đích của phân tích là làm sáng tỏ ý kiến, quan niệm nào đó.


  II - CÁCH PHÂN TÍCH

  * Cách phân chia đối tượng:

  Ngữ liệu 1:

  - Phân tích theo quan hệ nội bộ của đối tượng: Đồng tiền vừa có tác dụng tốt, vừa có tác dụng xấu (sức mạnh tác oai tác quái).

  - Phân tích theo quan hệ kết quả - nguyên nhân:

  + Nguyễn Du chủ yếu vẫn nhìn về mặt tác hại của đồng tiền (kết quả).

  + Vì một loạt hành động gian ác, bất chính do đồng tiền chi phối... (giải thích nguyên nhân)

  - Phân tích theo quan hệ nguyên nhân - kết quả: Phân tích sức mạnh của đồng tiền

  => Thái độ phê phán của Nguyễn Du khi nói đến đồng tiền.

  Ngữ liệu 2:

  - Tốc độ gia tăng dân số thế giới.

  - Tác động tiêu cực của gia tăng dân số tới đời sống.

  * Mối quan hệ giữa phân tích và tổng hợp:

  - Tổng hợp là tiền đề để triển khai các hoạt động phân tích, nối kết, thống nhất các yếu tố. Phân tích làm sáng rõ ý kiến được tổng hợp.


  Luyện tập

  Câu 1 (trang 28 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

  a) Để phân tính những nỗi niềm riêng của Thuý Kiều, tác giả đã phân tích từng câu thơ có liên quan đến tâm trạng, tình cảnh của Thuý Kiều.

  b) Quan hệ giữa đối tượng này với các đối tượng khác có liên quan. Đối tượng được phân tích trong đoạn văn đó là tác giả phân tích những câu thơ mang nét rất riêng cho phong cách thơ Xuân Diệu để từ đó nói lên cái cảm xúc của nhà thơ.


  Câu 2 (trang 28 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

  - Bài thơ là một minh chứng cho nghệ thuật sử dụng ngôn từ của Hồ Xuân Hương.

  + Trong bài thơ, ta có thể thấy được nghệ thuật sử dụng từ ngữ giàu hình ảnh và cảm xúc của nhà thơ. Mỗi hình ảnh trong bài thơ đều mang những nét đặt trưng rất tiêu biểu cho thiên nhiên, gần gũi mà mộc mạc song đều thể hiện được rõ tâm ý của nhà thơ.

  + Xuân Hương sử dụng nghệ thuật dùng từ trái nghĩa. Hệ thống từ và hình ảnh trái nghĩa trong bài thơ được tác giả

  + Đó còn là nghệ thuật sử dụng phép đảo trật tự cú pháp.

  + Sử dụng những hệ thống từ loại đan xen: động từ mạnh, các tính từ đặc trưng và rất tiêu biểu, từ láy (văng vẳng),…

  Hình minh họa
  Hình minh họa

 6. I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH

  1. Sở Khanh là kẻ bẩn thỉu, bần tiện, đại diện cho sự đồi bại trong xã hội Truyện Kiều

  2. Tác giả đã phân tích ý kiến của mình như sau:

  - Sở Khanh sống bằng nghề đồi bại bất chính

  - Sở Khanh là kẻ đồi bại nhất trong những kẻ làm cái nghề đồi bại, bất chính

  - Sau khi lừa bịp hắn còn trở mặt một cách tráo trở.

  - Đặc biệt, cái hành động lừa bịp, tráo trở này là hành động thường xuyên của hắn, khiến hắn thậm chí trở thành một tay nổi tiếng bạc tình.

  3. Đoạn trích có sự kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp lập luận phân tích và tổng hợp

  4. Một số đối tượng phân tích trong văn nghị luận như:

  - Nghị luận xã hội: thói hư tật xấu trong xã hội, đức tính tốt đẹp,…

  - Nghị luận văn học: phân tích tính cách nhân vật trong tác phẩm, phân tích quan điểm của tác giả,…

  5.

  - Phân tích trong văn nghị luận là chia nhỏ đối tượng thành các yếu tố, bộ phận để xem xét một cách kĩ càng nội dung, hình thức và mối quan hệ bên trong cũng như bên ngoài của chúng, nêu lên bản chất của đối tượng. Mục đích của phân tích là làm sáng tỏ ý kiến, quan niệm nào đó.

  - Yêu cầu của một lập luận phân tích:

  + Xác định vấn đề phân tích.

  + Chia vấn đề thành những khía cạnh nhỏ.

  + Khái quát tổng hợp.


  Luyện tập

  Câu 1 (trang 28 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

  Tìm hiểu các quan hệ làm cơ sở cho việc phân tích đối tượng trong các lập luận (ngữ liệu trong SGK Ngữ vàn II, tập 1, trang 28):

  Trả lời:

  a)

  - Phân tích theo quan hệ nội bộ của đối tượng: Đồng tiền vừa có tác dụng tốt, vừa có tác dụng xấu (sức mạnh tác oai tác quái).

  - Phân tích theo quan hệ kết quả - nguyên nhân:

  + Nguyễn Du chủ yếu vẫn nhìn về mặt tác hại của đồng tiền (kết quả).

  + Vì một loạt hành động gian ác, bất chính do đồng tiền chi phối... (giải thích nguyên nhân)

  - Phân tích theo quan hệ nguyên nhân - kết quả: Phân tích sức mạnh của đồng tiền

  => Thái độ phê phán của Nguyễn Du khi nói đến đồng tiền.

  b) Quan hệ làm cơ sở cho lập luận phân tích trong đoạn văn của Hoài Thanh là quan hệ giữa đối tượng này với các đối tượng khác có liên quan: Bài thơ Lời kĩ nữ của Xuân Diệu với bài 77 bà hành của Bạch Cư Dị.


  Câu 2 (trang 28 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

  Vẻ đẹp của ngôn ngữ nghệ thuật trong bài Tự tình (bài II) của Hồ Xuân Hương

  Trả lời:

  - Những từ ngữ giàu hình tượng và giá trị biểu cảm như: Văng vẳng, trơ, cái hồng nhan, tí con con,...

  - Sự kết hợp giữa những động từ mạnh (xiên, đâm) với các bổ ngữ độc đáo (ngang, toạc) làm nổi bật sự bướng bỉnh và ngang ngạnh.

  - Nghệ thuật đảo trật tự cú pháp trong hai câu luận:

  Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,

  Đàm toạc chân mây, đá mấy hòn.

  - Nghệ thuật điệp từ (lại, xuân).

  - Nghệ thuật sử dụng song đôi các cặp từ trái nghĩa: say - tỉnh, khuyết - tròn, đi - lại.

  - Nghệ thuật tăng tiến (san sẻ - tí - con con).


  Hình minh họa
  Hình minh họa
Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy