Top 10 Câu thần chú tối cao nhất của Phật Giáo

Thuận Phong 25900 1 Báo lỗi

Hiện nay, Đạo Phật đang ngày càng phổ biến sâu rộng trong đời sống tâm linh chúng ta với nhiều hình thức tu tập khác nhau. Trong đó, tu tập tại gia được nhiều ... xem thêm...

 1. Tiếng Phạn: OM MANI PADME HUM


  Quán Thế Âm Bồ Tát là người Mẹ vĩ đại, vì đại bi nguyện độ sanh nên Ngài trở lại để cứu giúp chúng sinh khổ nạn ở cõi ta bà. Lục Đại Minh Chú là thần chú có oai lực vô cùng thù thắng, tương truyền dùng để thí nước cho ngã quỷ.


  Câu chú này có nhiều công năng vi diệu như sám hối tội chướng và giải nghiệp báo. Người nào mong cầu sống lâu, chữa trị bệnh tật cho bản thân hay cho người khác chăm chỉ tụng chú này cũng được cảm ứng. Ngoài ra, đây cũng là câu chú để bố thí nước uống và thức ăn cho súc sanh, ngã quỷ trong 6 nẻo luân hồi, giúp chúng sau khi thọ báo được tái sanh về cõi lành.


  Các hành giả còn dùng chú này để cầu giải oan kết đời trước trong các buổi giải oan cắt kết, phá các tà chướng, nghiệp chướng, bùa chú của các loài ma tà gây hại. Hoặc những người nào mong cầu cho các vong linh, chúng sinh bị đọa vào cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngã quỷ tụng chú này cũng đặng được siêu thoát. Lục Đại Minh Chú là câu mật chú có công năng thù thắng, mạnh mẽ, sâu rộng của Ngài Quán Âm giúp chúng sinh tu tập theo hạnh nguyện của Ngài.

  Om Mani Padme Hum là câu thần chú tối cao trong Phật Giáo
  Om Mani Padme Hum là câu thần chú tối cao trong Phật Giáo
  Nghe câu thần chú mỗi ngày giúp tâm loại bỏ được những tạp niệm

 2. Tiếng Phạn: Oṃ Ha Ha Ha Vismaye Svāhā – Om Ha Ha Ha Win Sam Mo Ti So Ha


  Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát là “Địa Ngục vị không, thệ bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề” nghĩa là nếu chưa độ hết chúng sanh thì Ngài không chứng quả Bồ Đề, nếu sự thọ khổ trong Địa Ngục vẫn còn, Ngài thề không thành Phật. Chính vì thệ nguyện sâu rộng như vậy, Địa Tạng Bồ Tát được Đức Phật giới thiệu, giao phó nhiệm vụ hoá độ chúng sinh tại cung trời Đao Lợi trước hàng vạn chúng sinh sáu cõi.


  Vì vậy, lợi lạc khi trì tụng chú Địa Tạng Bồ Tát vô cùng thù thắng. Trước tiên, thần chú giúp người tụng chú hoá giải được các nghiệp chướng từ nhiều kiếp đến nay của mình. Giúp người tụng chú này tiến tới sự an lạc, tinh tấn trong cuộc sống và tu tập. Vốn dĩ khi đã trả hết nghiệp báo sẽ giúp đời sống tâm linh của chúng ta may mắn thuận lợi hơn.

  Mặt khác, chính hạnh nguyện vì chúng sinh còn khổ trong cõi địa ngục nên tác dụng chú này vô cùng có lợi cho những vong linh cửu huyền thất tổ, bà con nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Không chỉ mạng lại công đức vô lượng cho bản thân mà còn hồi hướng giúp cho các linh hồn dưới địa ngục và các linh hồn vất vưởng được nhanh chóng đầu thai thoát kiếp.

  Đặc biệt, khi mang thai, người mẹ trì chú Địa Tạng giúp bản thân và con cái bình an, được chư thiên, thần linh bảo hộ, hoá giải ân oán kiếp trước, hồi hướng công đức cho đứa trẻ sắp ra đời.

  Bồ Tát Địa Tạng là vị Bồ Tát có đại nguyện rộng lớn với chúng sinh cõi địa ngục
  Bồ Tát Địa Tạng là vị Bồ Tát có đại nguyện rộng lớn với chúng sinh cõi địa ngục
  Nghe chú Địa Tạng cũng giúp phụ nữ mang thai bình an, may mắn
 3. Tiếng Phạn: Tadyatha Om Bekanze Bekanze Maha Bekanze


  Bekanze trong câu chú có nghĩa loại bỏ đau đớn, nó loại bỏ được sự đau đớn do cái chết và sự luân hồi do nghiệp báo, thuộc về thân.


  Maha Bekanze có nghĩa loại bỏ mọi cơn đau, có nghĩa nguyên nhân của sự khổ đau từ tâm - ý sinh ra. Vì vậy, câu chú của Dược Sư Như Lai có công năng chữa bệnh vô cùng thù thắng. Không chỉ giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau do bệnh tật, tuổi già của sinh tử mà còn giúp chúng ta dứt sạch phiền não, cứu độ thoát khỏi những nỗi khổ từ tâm bên trong con người. Đó là nguyên nhân bên trong cho phép các yếu tố bên ngoài như thực phẩm, ánh sáng mặt trời, áp lực công việc…trở thành điều kiện bệnh tật.


  Các thiền sư Tây Tạng dựa vào thần chú Dược Sư để chữa bệnh, hành trì thường xuyên cho phép một người có khả năng chữa bệnh cho người khác. Trên khắp thế giới, hàng triệu người gọi tên hoặc niệm thần chú của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Nó thậm chí còn được viết trong kinh điển rằng, nếu bạn nói tên của Đức Dược Sư Phật trong tai của một con vật đang chết hoặc con người, họ sẽ được bảo đảm tái sinh trong cõi tốt bất kể nghiệp chướng của họ trong quá khứ. Không có gì ngạc nhiên khi Đức Phật Dược Sư được nhiều người biết đến trong đạo Phật.

  Thần chú Dược Sư vô cùng vi diệu với những người cầu mong sự khỏi bệnh
  Thần chú Dược Sư vô cùng vi diệu với những người cầu mong sự khỏi bệnh
  Hãy nghe để tâm thanh thản, dứt khỏi những phiền não bệnh tật
 4. Tiếng Phạn: Ôm A-na-lê Vi-sa-đê Vi-ra Vaj-ra Đa-rê Ban-đa Ban-đa-ni Vaj-ra Pa-ni Phát Hum Trum phát Soha


  Chú Lăng Nghiêm là thần chú có uy lực mạnh nhất trong Phật Giáo. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật khuyên dạy Tôn giả Anan về chú này rằng: “Nếu người nào nghiệp chướng nặng nề, không thể trừ được, ông nên dạy họ chí tâm trì chú Lăng nghiêm này, thì các nghiệp chướng đều tiêu diệt".


  Công dụng thù thắng của chú này được Đức Phật nhắc tới trong nhiều buổi thuyết pháp, mười phương các đức Như Lai đều nhờ “tâm chú” này hàng phục các ma, dẹp loạn ngoại đạo, được thành quả Phật. Mười phương chư Phật đều nhờ “tâm chú” này cứu độ tất cả chúng sanh khỏi các tai nạn khổ não như thủy tai, hỏa tai, v.v... và cứu độ chúng sanh ở địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, đều được giải thoát…


  Chú Lăng Nghiêm cũng là một trong các câu thần chú Phật giáo được nhiều người biết tới với công dụng giúp hàng phục ma quỷ. Người trì tụng chú Lăng Nghiêm sẽ không bị ma quỷ tấn công. Vì vậy, chú này được coi là “Vương miện của Đức Phật”, khi còn người trì chú Lăng Nghiêm, chánh Pháp vẫn mãi trường tồn.

  Chú Lăng Nghiêm có uy lực mạnh mẽ nhất trong các câu chú của Phật Giáo
  Chú Lăng Nghiêm có uy lực mạnh mẽ nhất trong các câu chú của Phật Giáo
  Phật Giáo Kim Cang Thừa cho rằng ma quỷ khi nghe câu thần chú này ở bất cứ đâu đều phải khiếp sợ
 5. Tiếng Phạn: Om zambala Jardin Jaya Soha


  Ước mong về cuộc sống no đủ luôn là một trong những lời khẩn cầu nhiều nhất của con người với thế giới tâm linh. Ngài Zambala được coi như 1 vị Phật mang lại của cải, sự giàu có, vinh hoa cho con người. Dân gian hay gọi ngài là “Zambala – God of Wealth” (Zambala- vị thần của giàu sang).


  Hoàng Thần Tài còn được coi là người đại diện cho tất cả 5 Thần Tài, chúng sinh tu tập theo Ngài sẽ có công đức và ích lợi vô lượng, đủ nhân duyên sẽ có phúc báo, phát tâm hướng thiện sẽ không bị cuộc sống khó khăn làm vướng bận, có thể yên tâm học đạo.


  Trì chú Hoàng Thần Tài có thể được Ngài gia trì phù hộ, nhân tài đắc lợi, không phải chịu sức ép của tài chính, phức đức, trí tuệ và tuổi thọ được gia tăng. Nếu có tâm trì chú thì sẽ không bị đau khổ phiền não quấy nhiễu, cơ thể cũng không chịu đau đớn của bệnh tật. Thần chú Hoàng Thần Tài được ví với bình Như Ý, bảo vật Như Ý, cây Như Ý… mãn nguyện những lời cầu xin của chúng sinh.


  Vì vậy, tại các vùng Tây Tạng, Trung Quốc, Ấn Độ… tôn tượng, chân dung hoặc chữ tâm chú của Ngài Zambala được người dân thờ phụng rất thành kính. Trong Phật giáo, Hoàng Thần Tài như một vị thần hộ pháp, cứu giúp chúng sinh khỏi cảnh khổ, an lạc, vui vẻ để tu tập Phật Pháp.

  Hoàng Thần Tài - vị thần hộ pháp Phật Giáo đại diện cho sự phú quý, sung túc, vui vẻ
  Hoàng Thần Tài - vị thần hộ pháp Phật Giáo đại diện cho sự phú quý, sung túc, vui vẻ
  Nghe thần chú này sẽ cảm nhận được những năng lượng tích cực, an vui
 6. Tiếng Phạn: GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODDHI SOHA


  Cụm từ “thuyền bát nhã” như chỉ một phương tiện cho người học Phật nhanh chóng quay về bờ giác, chạm vào những chân lý nhiệm màu của Phật pháp. Vì vậy, Bát Nhã Tâm Kinh thần chú là một mật chú quan trọng của người tu học theo Đức Phật.


  Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật khuyên rằng: “Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật, không dối”. Tất cả chư Phật nhờ nương theo Bát Nhã Ba La Mật mà đạt quả Phật, vì vậy chú này đã được nhân cách hóa và được tôn vinh là Mẹ của tất cả chư Phật.


  Thần chú Bát Nhã Tâm Kinh có năng lực và diệu dụng rất lớn trong quá trình tu hành đến giác ngộ viên mãn của Phật tử. Cũng là câu chú không thể thiếu trong các nghi thức thực hành Phật giáo. Đức Phật muốn cho các Phật tử hiểu được con đường tu hành đi đến giải thoát, giác ngộ phải vượt qua nhiều chướng ngại, nên trì chú Bát Nhã giúp họ vững tâm tu vượt qua khó khăn, qua bờ giác ngộ.


  Ngoài ra, thần chú Bát Nhã mở lối cho ta sám hối những ác nghiệp trước kia và mới có đủ duyên để hồi hướng về chư Thiện Thánh hiền, Già lam Hộ pháp, Long thiên và cho mọi chúng sinh trong tất cả các cõi.

  Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú của các vị Phật, Bồ Tát để cứu độ chúng sinh
  Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú của các vị Phật, Bồ Tát để cứu độ chúng sinh
  Thần chú này chính là phương tiện để đưa Phật tử đến bờ giác ngộ chân lý của Phật giáo
 7. Tiếng Phạn: OM CALE CULE CUNDI SOHA


  Chuẩn Đề gọi đủ là Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề. Theo “Nhị khóa hiệp giải” thì Câu chi nghĩa là trăm ức, Thất câu chi là bảy trăm ức, Phật mẫu là mẹ sinh ra chư Phật.


  Theo kinh “Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni”, Bồ tát Chuẩn Đề là hóa thân của đức Quán Thế Âm, thị hiện vào trong sáu đường sinh tử để hóa độ chúng sinh. Ngài là vị Bồ tát có thệ nguyện hộ trì Phật pháp và hộ mạng cho những chúng sinh nào trí tuệ kém cỏi, nghiệp chướng sâu dày, thân nhiều tật bệnh, thọ mạng ngắn ngủi…


  Oai lực của thần chú Chuẩn Đề là bất khả tư nghị, trong kinh có nói bảy trăm ức Đức Phật quá khứ nhờ trì niệm thần chú này mà thành đạo. Bồ tát Long Thọ - một trong bốn vị Bồ tát có công lớn chấn hưng Phật giáo Đại thừa, khi sinh tiền Ngài chuyên trì tụng thần chú này.


  Người trì tụng thần chú này đủ chín chục muôn biến, có thể diệt được các tội thập ác, ngũ nghịch, tiêu trừ tai nạn, bệnh tật ốm đau, tăng nhiều phước thọ cho người tụng. Đức Như Lai còn thuyết giảng: “Tụng chú này, sinh ra chỗ nào cũng gặp chư Phật và Bồ Tát, đời sống tư sanh tùy ý đầy đủ, đời đời thường được xuất gia, trì đủ luật nghi tịnh giới của Bồ Tát, không đọa ác thú, thường được chư thiên thủ hộ”.

  Chuẩn Đề chú là một trong số ít câu chú được Đức Phật truyền giảng để áp dụng tu tập
  Chuẩn Đề chú là một trong số ít câu chú được Đức Phật truyền giảng để áp dụng tu tập
  Công năng thần chú giúp tiêu trừ tai nạn, nghiệp chướng và được chư thiên ủng hộ
 8. Tiếng Phạn: Nam mô a di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ᴄa lan đế, a di rị đa tỳ ᴄa lan đa, già di nị, già già na, ᴄhỉ đa ᴄa lệ, ta bà ha


  Tại sao chúng sinh phải lưu chuyển trong sinh tử, và ở trong tam giới lục đạo luân hồi không ngừng? Là vì nghiệp chướng nặng nề, là do nơi phiền não tham sân si. Vì vậy, chú vãng sanh là thần chú để người tu hành có thể vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc giải thoát khỏi khổ đau. Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, phẩm thứ 7 Bồ tát Phổ Hiền cho rằng vì thương xót chúng sanh thời mạt pháp nên đức Phật nói thần chú Đà la ni này để trợ duyên cho thần thức (phần hồn người mất) được vãng sanh về cõi Tịnh độ.

  Thần chú này có công dụng diệt được các trọng tội như : tội Tứ Trọng, Ngũ Nghịch, Thập Ác, Hủy Báng Chánh Pháp. Người nào nếu y pháp mà chí tâm trì tụng chú này thì Đức Phật A Di Đà thường trụ ở nơi đảnh đầu người ấy luôn cả ngày đêm mà ủng hộ, không cho oan gia thừa tiện nhiễu hại, trong lúc hiện thế đặng an ổn và đến khi mạng chung được vãng sinh Tịnh Độ. Bởi vậy, ngày nay càng nhiều Phật tử tín nhiệm Phật Di Đà mà tu pháp môn của Ngài, mong cầu được vãng sanh về cõi Tịnh Độ.

  Phật A Di Đà - vị Phật tiếp dẫn chúng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc
  Phật A Di Đà - vị Phật tiếp dẫn chúng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc
  Chú vãng sanh cực kỳ thù thắng, đặc biệt với những người sắp lâm chung (mất)
 9. Tiếng Phạn: OM A RA PA TSA NA DHIH


  Cuộc đời con người khổ vì vô minh, vì thiếu đi trí tuệ. Vì vậy, để giúp các Phật tử tinh tấn trong tu học cần có trí tuệ để tự tìm con đường giải thoát theo các lời Phật dạy. Bồ Tát Văn Thù cũng là đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, thông thường là hình tướng thị giả, xuất hiện bên trái bảo tòa Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài cùng với Phật Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Phổ Hiền được gọi là Tam thánh Hoa Nghiêm, là vị đệ nhất biện tài trí tuệ trong tất cả các vị Bồ Tát. Ngài là thượng sư của chư Phật trong Tam thế, có đầy đủ các loại phương tiện thiện xảo, có thể phù hộ chúng sinh đạt được trí tuệ thông minh, bước vào biển trí tuệ.


  Là vị Bồ Tát của trí tuệ, thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là mật chú của sự thông minh, trí tuệ hoàn hảo, một yếu tố quan trọng giúp con người thoát khỏi vô minh của tham - sân - si, giúp chúng ta nhìn thế giới quan xung quanh rõ ràng, chân thật nhất.


  Lợi ích khi trì tụng chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vô cùng thù thắng. Câu chú giúp chúng sinh mạnh mẽ, tăng sự hiểu biết, khai mở trí tuệ. Từ đó bản thân mỗi Phật tử đều có trí tuệ sáng suốt, tăng khả năng tranh luận, viết lách, trí nhớ, tăng trưởng phước đức.

  Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát - biểu tượng của trí tuệ vô biên
  Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát - biểu tượng của trí tuệ vô biên
  Thần chú Văn Thù Bồ Tát mang đến năng lượng cực lớn của trí tuệ
 10. Thần Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, do chính Đức Phật Thích Ca diễn nói trong một pháp hội trước mặt đông đủ các vị Bồ Tát, Thinh văn, Thánh chúng, Trời, Thần, Thiên, Long, các Đại thánh tăng như Ma-Ha Ca-Diếp, A-Nan… cùng câu hội, tại núi Bồ Đà Lạc Ca (Potalaka), một hải đảo ở về phía Nam xứ Ấn Độ, được coi như là nơi mà Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thường trụ tích.


  Trong pháp hội này, Bồ Tát Quán Thế Âm vì tâm đại bi đối với chúng sanh, mà nói ra Thần Chú này. Công năng của thần chú này vô cùng thù thắng. Nếu ai tụng chú này thì sẽ được Đức Quán Âm độ sanh khỏi ba đường ác, sinh về cõi lành.

  Một công năng khác của Thần chú là cứu khổ.


  Những lúc ta lâm cảnh hoạn nạn, đau thương, cùng khổ, tuyệt vọng, bi đát nhất; những lúc ta thấy mình rơi vào con đường cùng, bế tắc, không còn lối thoát; hãy vững niềm tin vào Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, nhất tâm trì tụng Thần chú Đại Bi, chắc chắn Ngài sẽ giúp ta những phương tiện thiện xảo, đưa ta vượt qua cảnh khổ đến nơi an lạc, hạnh phúc. Bất cứ một ai khi trì tụng thần chú Đại Bi với tất cả tâm thành, chắc chắn sẽ đạt được tất cả những điều mong cầu, ước nguyện bởi vì oai lực của Thần chú là rộng khắp, vô biên, không có gì có thể ngăn nổi sức mạnh đó.

  Chú Đại Bi - Thần chú là cứu khổ của chúng sanh khi gặp nạn
  Chú Đại Bi - Thần chú là cứu khổ của chúng sanh khi gặp nạn
  Oai lực của Thần chú là rộng khắp, vô biên, không có gì có thể ngăn nổi
Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy